Par konferenci

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) organizē starptautisko konferenci “Pacientu drošība pasaulē un Latvijā. Kad spersim nākamo soli?”. Tās laikā būs iespēja ne tikai iepazīties ar pastāvošo labo praksi, bet arī diskutēt par ārstu kļūdas dekriminalizēšanu.

Lai pacientu drošības jautājumi tiktu efektīvi risināti un pilnveidoti, izšķiroši ir pārraut klusēšanas, slēpšanas un vainošanas kultūru kā medicīnas darbinieku vidū, tā sabiedrībā kopumā. Atklātību un sistemātiskas pārmaiņas ārstniecībā var veicināt ārstu kļūdas dekriminalizēšana jeb kriminālatbildības atcelšana ārstniecības personām par profesionālajā darbā notikušajām kļūdām, tai skaitā tad, kad nodarīts kaitējums pacientam. Kopā ar ārvalstu un Latvijas ekspertiem analizēsim starptautisko pieredzi un diskutēsim, kā mainīt esošo pieeju, kas kavē pilnvērtīgu viena gadījuma analīzi, lai uzlabotu ārstniecības praksi un palīdzētu būtiski lielākam pacientu skaitam nākotnē.


Konferencē varēs dzirdēt Austrālijas, Nīderlandes, Itālijas un Latvijas ekspertu pieredzi par tādiem jautājumiem kā nepieļaujamu ārstniecības kļūdu izmeklēšanu, profesionālo atbildību un ārstniecības iestādes kultūras ietekmi uz pacientu drošību. Bērnu slimnīcas pārstāvji iepazīstinās ar savu pieredzi jauno tehnoloģisko rīku ieviešanā pacientu drošības gadījumu analīzē un praktisko pieredzi mērķtiecīgu procesu uzlabošanā jaundzimušā drošas aprūpes un radioloģijas jomās. Dalību apstiprinājuši arī Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, nodrošinot daudzpusīgu redzējumu.


Tā kā rūpes par pacientu drošību ir kā ārstu un māsu, tā arī pacientu, viņu ģimeņu un pat politikas veidotāju rokās, konferencē aicinām piedalīties gan slimnīcu un citu ārstniecības iestāžu darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ārstniecības iestāžu administrācijas darbiniekus, politikas veidotājus un citus interesentus.
Konferences dalībnieki, ārstniecības personas - ārsti par dalību saņems 8 tālākizglītības punktus, ārstu palīgi un māsas saņems 12 tālākizglītības punktus.

Informācija par konferences organizatoru

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Kopumā slimnīcu ik gadu apmeklē vairāk nekā 100 000 mazo pacientu. Medicīnisko palīdzību stacionārā ik gadu saņem ap 15 000 pacientu, savukārt Poliklīnikā tiek nodrošinātas vairāk nekā 300 000 ambulatorās vizītes.

Bērnu slimnīcā strādā Latvijas vadošie speciālisti, kas vienīgie valstī risina arī augsti komplicētas un retas veselības problēmas bērniem, nodrošinot multidisciplināru ārstniecību, kā arī attīsta izglītības un zinātnes jautājumus un uzņemas sabiedrības veselības pratības veicināšanu.

Bērnu slimnīcas Izglītības un zinātnes daļa aktīvi iesaistās slimnīcas stratēģijas īstenošanā, veicinot ārstniecības un aprūpes procesa kvalitātes pilnveidi, izglītību un tālākizglītību, zināšanu pārnesi uz reģioniem, zinātnes un pētniecības attīstību.
Slimnīcas vīzija iezīmē apņemšanos kļūt par starptautiski atzītu, kvalitatīvāko, drošāko, bērniem un vecākiem draudzīgāko ārstniecības, izglītības un zinātnes ekosistēmu Latvijā un Baltijā.

Konferences rīcības komitejas sastāvs

Valts Ābols, BKUS Valdes priekšsēdētājs
Zane Straume, BKUS Valdes locekle
Reinis Upenieks, BKUS Kvalitātes vadības daļas vadītājs
Dace Guģe, BKUS Pacientu drošības sistēmas konsultante
Dace Zaldāte - Rozentāle, BKUS Komunikācijas daļas vadītāja

Konferences projekta vadītāja

Aija Rantiņa, BKUS Vecākā projektu vadītāja