Aktualitātes

Pauž atbalstu pacientu drošības jautājumu turpmākai virzībai valstiskā mērogā

Informācija medijiem, 06.10.2021.

Pēc Pasaules Pacientu drošības dienā aizritējušās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas rīkotās konferences “Pacientu drošība pasaulē un Latvijā. Kad spersim nākamo soli?” tapusi rezolūcija jeb atziņu atspoguļojums par būtiskākajiem pacientu drošības jautājumiem Latvijā. Uzsverot nepieciešamību aktīvi rīkoties, lai jau 2022. gadā varētu demonstrēt novērtējamu progresu pacientu drošības jautājumu attīstībā, rezolūcija tiks izmantota turpmākai jautājumu virzīšanai valstiskā mērogā.

Tiešsaistes konferencē pieredzē, zināšanās un praksē dalījās Nīderlandes, Austrālijas, Beļģijas un Latvijas eksperti, tostarp Latvijas Ārstu biedrības, Saeimas, Veselības inspekcijas, Latvijas klīnisko universitāšu slimnīcu – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, –Slimību profilakses un kontroles centra un Rīgas Dzemdību nama pārstāvji. Pasākuma dalībnieki savās uzrunās un savstarpējās diskusijās sprieda, vai kļūdas medicīnā ir nolaidība, kā šo jautājumu skatīt no juridiskās puses un kādi šķēršļi šobrīd ir nenosodošas gadījumu analīzes prakses ieviešanai un pilnveidei. Tāpat konferencē runāja par to, kā pacientu drošības pilnveidē pēc iespējas vairāk iesaistīt arī pašus pacientus un kā saredzama šo jautājumu virzība nacionālā mērogā.

“Konferences dalībnieku domapmaiņā bieži bija dzirdams vārds “kultūra”. Patiesi – no citu valstu pieredzes varam mācīties to, ka pacientu drošība lielā mērā nav atkarīga no kādiem tās mērījumiem vai specifiskām uzlabojumu metodēm, bet gan spējas veidot un kopt uzticēšanās kultūru. No pacientu drošības viedokļa šādu kultūru raksturo cēloņa nevienkāršošana, reducējot to uz indivīdu. Mainīt attieksmi pret medicīnā pieļautām kļūdām ir milzīgs katras valsts veselības nozares izaicinājums,” tiešsaistes konferencē pārrunāto apkopo tās vadītājs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Valdes priekšsēdētājs Valts Ābols. “Eksperti ir vienisprātis – Latvijai ir būtiski neatpalikt no citu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu sasniegtā.”

Pasākuma ietvaros pacientu drošība tika skatīta arī no radioloģijas un dzemdniecības speciālistu skatpunkta. “Mūsu ikdienas darbā pacientu drošība ir vērtība, kas ietver tikpat pašsaprotamas darbības, kā, piemēram, pateikt “labrīt”. Taču šī bija pirmā reize, kad radioloģiju šajā kontekstā skatījām tik lielā mērā,” paralēlās sesijas par labo praksi radioloģijā norisi iezīmē Bērnu slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītāja Ilze Apine. Referentu atziņās izskanēja rosinājums izmeklējumu procesa kvalitāti skatīt kā veselumu, kurā sākotnēji nepieciešams ieviest izmeklējumu rezultātu arhivēšanu valstiskā mērogā, kā arī radioloģijas pakalpojumu tarifos ietvert gan cilvēkresursiem (radiologu, radiogrāferu un medicīnas fiziķu darbam), gan programmatūrām nepieciešamās finanses. “Šāds visiem speciālistiem pieejams arhīvs ļautu radioloģijas speciālistiem kontrolēt un uzlabot izmeklējumu kvalitāti. Kā ikvienā citā jomā, arī radioloģijā pacientu drošības uzlabojumiem nepieciešama komandas iesaiste, vadības atbalsts un, protams, laiks, finanses un citi resursi,” secināts sesijā.

“Dzemdniecībā izaicinājumi ir bieži un nopietni, ārsti uzņemas rūpes par divām vai vairākām dzīvībām. Dzemdību palīdzību Latvijā sniedz daudzās, kā lielās, tā mazākās ārstniecības iestādēs, un ir sarežģīti pielietot vienotus standartus. Tas prasa resursus un zināšanas, bet centralizēta pieeja pacientu drošībai dzemdībās ievērojami uzlabo jaundzimušo un māmiņu izdzīvošanas iespējas. Par ļoti daudzām lietām mēs varam domāt jau preventīvi. Nozarē ir svarīgi dalīties savās zināšanās, ko mēs kā iestāde jau darām un arī turpināsim darīt,” stāsta Dace Rezeberga, Rīgas Dzemdību nama Galvenā ārste un konferences sesijas par drošu bērna piedzimšanu Latvijā vadītāja.

Konferences “Pacientu drošība pasaulē un Latvijā. Kad spersim nākamo soli?” rezolūcija skatāma Bērnu slimnīcas mājaslapā www.bkus.lv. Pamatojoties šo atziņu kopumā, Bērnu slimnīcas kvalitātes vadības un pacientu drošības eksperti plāno uzrunāt lēmējvaras un izpildvaras institūcijas, universitātes, profesionālās asociācijas un citus sadarbības partnerus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi un jau nākamā gada septembrī varētu izvērtēt norišu pacientu drošības jautājumos Latvijā progresu.