Lai pacientu drošības jautājumi tiktu efektīvi risināti un pilnveidoti, izšķiroši ir pārraut klusēšanas, slēpšanas un vainošanas kultūru kā medicīnas darbinieku vidū, tā sabiedrībā kopumā.

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca rīko un ielūdz arī Jūs piedalīties starptautiskā konferencē “Pacientu drošība pasaulē un Latvijā. Kad spersim nākamo soli?”.
Konferences laikā ne tikai iepazīsimies ar pastāvošo labo praksi, arī diskutēsim par ārstu kļūdas dekriminalizēšanu. Kopā ar ārvalstu un Latvijas ekspertiem analizēsim starptautisko pieredzi un diskutēsim, kā pārtraukt esošo pieeju, kas kavē pilnvērtīgu viena gadījuma analīzi, lai uzlabotu ārstniecības praksi un palīdzētu būtiski lielākam pacientu skaitam nākotnē.

Konference notiks attālināti tiešsaistes platformā mitto.me
17/09/2021
10:00 – 17:00
Platformai būs iespējams pieslēgties konferences norises dienā.
Dalībniekiem būs pieejams tiešsaistes konferences ieraksts 1 mēnesi pēc konferences norises.